DVD

Home / DVD

Al onze films zijn beschipbaar in 35mm format en op DVD. Neemt u contact met ons op voor de verschillende versies en de voorwaarden

Een aantal films werden op DVD uitgebracht in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Filmarchief, Cinematek en het Filmarchief van de franse gemeenschap

 

Bestellen

Stort het exacte bedrag op rekening van  het Fonds Henri Storck u vermeldt uw adres en de gewenste DVD. Na ontvangst van uw betaling, sturen we u de DVD per post (binnen de twee weken)

 

Adres

Fonds Henri Storck

Kunstlaan 19F

1000 Brussel

IBAN BE28 2100 6792 5920

BIC PCHQBEBB

 

• Alle DVD’s (met inbegrip van de geluidsband en de teksten en illustraties op de cover) zijn uitsluitend voorbehouden voor privé-vertoning in huiselijke sfeer

Elk ander gebruik (zoals kopiëren, gedeeltelijk of geheel, op om het even welke drager, verhuur, uitlening, uitvoer, openbare vertoning van delen of van het geheel, het vertonen op televisie tegen betaling of niet, het digitaliseren van de DVD-bestanden, het uploaden op het internet) is strict verboden zonder expliciete toelating van het Fonds Henri Storck? Het niet eerbiedigen hiervan kan leiden tot gerechtelijke vervolging en boetes zoals die in de wet voorzien zijn.

   • Aanvragen om toelating dienen te worden gericht aan het Fonds Henri Storck.