Fijfers en Trommels tussen Sambre en Maas

Home / Henri Storck / Filmografie / Films alfabetisch / Fijfers en Trommels tussen Sambre en Maas

 


Van vòòr Pinksteren en tot eind september, worden zowat veertig steden en dorpen tussen Samber en Maas opgevrolijkt door schilderachtige militaire marsen die soms meer dan duizend man bijeenbrengen. De wezenlijke taak van die marsgezelschappen is de processies te escorteren en ze door musketsalvo’s eer te betuigen. Ze herinneren aan de eed van schutters, boogschutters en kolveniers van weleer. Sedert enkele jaren dragen sommige deelnemers bij voorkeur de uniformen van het Eerste of het Tweede Keizerrijk Op die manier doen ze de herinneringen aan het napoleontische epos herleven dat in deze streek diepe sporen nagelaten heeft, vooral op de vooravond van Waterloo.

De eerste opnamen situeren het landschap en de plaats. Een échte veldtocht, waarin ónechte soldaten rondmarcheren. Ernstig, overtuigd, plechtig: dit zijn geen schertssoldaten, zelfs al hebben ze valse baarden, operettekepies en fantasieregimenten. Ze marcheren in de pas en in cadans. Marketentsters brengen hun een hapje. Los van het plezier dat ze al hebben als ingebeeld oud-strijder-van-Napoleon of kapitein-van-het-Empire, is hun rol in processies mee te lopen.

Het is het – ditmaal welwillende – verbond van sabel en wijwaterkwast. De pastoors kijken naar de soldaten die voorbijtrekken en vice versa. De manschappen bootsen gevechten na, lossen geweerschoten die veel lawaai en rook veroorzaken, en drinken verfrissend bier. De banketten lijken op die van de confréries, met redevoeringen en een ietwat studentikoos inwijdingsceremonieel.

De deelnemers herbeleven de geschiedenis a.h.w. uit de eerste hand en wanen zich ter plaatse. Ook de menigte leeft helemaal mee. Een typische Storck-opname: een blinde en zijn hond kijken naar de optocht die voorbijtrekt.

 

Realisatie : Henri Storck geassisteerd door David McNeil

Beeld : Michel Baudour, Michael Sander, Paul De Fru geassisteerd door Michel De Fru, Peter Anger, Michel Ognier, Michel Houssiau

Montage : Alain Marchal geassisteerd door Eva Houdova

Script : Anne Hislaire en Jean McNeil

Geluidsopname : Marcel Bertiaux, Alain Pierre

Mixage : Roger Defays

Fotografie : Virginia Leirens

Productie : Films Henri Storck

Productieleiding : Baudouin Mussche en Pierre Cohen

Titelkaart : (Wat volgt, is een vrije vertaling van de Franse titelkaart.)

 

35 mm / kleur (Gevacolor) / 21 minuten / 1970-1974

 

Om de film te bekijken, gelieve de paswoord per email vragen naar info@fondshenristorck.be en dan hier klikken