Levend museum

Home / Henri Storck / Filmografie / Films alfabetisch / Levend museum

 

De vlag dekt de lading: de musea levend(ig) maken is het voornemen van alle educatieve diensten die aan die instellingen verbonden zijn. Een korte inleidende sequentie situeert het historische probleem: dat van de oprichting van de musea. Wanneer zijn de privé-collecties, de koninklijke of prinselijke collecties openbaar bezit geworden, voor iedereen toegankelijk?

Hoe maak je, als dié stap gezet is, de musea levend? De leraren, de scholen en de geleide bezoeken vormen de doelgroep van dit vormingswerk met heel het gamma mogelijkheden: de conferenties, de workshops, het contact met de werken of de voorwerpen, het aanschouwelijk maken voor de media, de show, het openstellen voor de arbeidersklasse. Het is de alomtegenwoordige commentaar die het overwicht heeft; de beelden, de situaties en de protagonisten vormen slechts de minimale illustratie van het discours. Wat bewijst dat de vorm de inhoud kan tegenspreken en dat inspanningen om naar buiten te treden kunnen mislukken.

 

Realisatie : Henri Storck

Synopsis : Henri Storck geïnspireerd door het werk van de Internationale Raad voor Musea en vooral door de opvattingen van Georges-Henri Rivière

Beeld : André Goeffers

Commentaar : Pierre Baudson

Stem : Pierre Laroche

Muziekkeuze : André Jean Smit

Met de medewerking van het Quatuor vocal de Bruxelles en het Orchestre des concerts de midi

Geluidsopname : Philippe Cape

Geluidsmontage : Michel Hecking

Fotografie : Virginia Leirens

Opnamelocaties : Het Ceramiekmuseum (Raeren), het Hertogelijk Museum (Bouillon), de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Brussel), de F. Fischer-school (Brussel), het Instrumentenmuseum van het Koninklijk Muziekconservatorium (Brussel), de Etablissements Léon Dubois (Trazegnies), het museum van Mariemont, het Natuurhistorisch Museum en de Koninklijke Maatschappij voor Zoölogie (Antwerpen), het Erasmushuis (Anderlecht), de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Productie : Films Henri Storck

Productieleiding : Louis R. Boogaerts

Opdrachtfilm van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur

 

Engelse versie. Tekst E.A. Blackwell

 

16 mm /kleur (Ektachrome) / 34 minuten / 1965

 

De film heeft niet alle middelen uitgeput die de Belgische musea op dit gebied (het educatieve domein) te bieden hebben. Hij is eerder een steekproef gerealiseerd op basis van toevallige omstandigheden of geboden samenwerking. Eigenlijk is de film slechts een ruwe schets van een meer volleerd oeuvre. Hij kan hèrwerkt en àfgewerkt worden in functie van de reacties en de opmerkingen van zijn eerste toeschouwers. Hij wil niet zozeer als model of prototype dienen, eerder als een werkinstrument dat discussies moet opleveren, alsook gedachtewisselingen onder de specialisten terzake, de geïnteresseerde docenten, de bezielende krachten van de cultuur …

Henri Storck, voorstelling van de film, 1965