Vuurgoden (de)

Home / Henri Storck / Filmografie / Films alfabetisch / Vuurgoden (de)

 

Een operafilm zonder commentaar die helemaal de lof zingt van de staalfabricatie en de hoogovens. Hij geeft van de staalfabrieken een grandioos en tegelijk dantesk beeld, en maakt er een hymne aan de arbeid en aan het meesterschap van de mens van. Storck filmt deze industriële hel als een choreografie voor titanen.

In elke opname voelt men spanning en aandacht: de minste onachtzaamheid kan een catastrofe teweegbrengen. De compositie van de film steunt op het contrast in kleur en werk tussen de ateliers, met hun roodachtige kleur – immens, schrikwekkend – en de controlekamers, koude laboratoria, met alleen de technici in een blauwe schijn. Het werk wordt als een ceremonieel voorgesteld, met de gebaren en met het verloop dat onverbiddelijk naar zijn voltooiing leidt: als strijders van het vuur trekken de arbeiders hun kurassen aan, het gesmolten staal ziedt in helse ovens, de machines die het staal vorm geven, bedwingen, walsen … treden in werking. Heel het productieproces wordt gedramatiseerd en wat een gedetailleerd plan van een productielijn moest zijn, wordt een beschrijving van een strijd en een overwinning.

 

Realisatie : Henri Storck

Assistent-realisatie : Louis R. Boogaerts

Beeld : André Bac, José Dutilleu, Jacques Moniquet

Montage : Henri Storck

Muziek : Jacques Lasry (instrumenten gebouwd door François en Bernard Baschet)

Edgard Varèse (composities uit 1931 en 1936)

Sonorisatie : Aldo Ferri

Productie : C.E.P.

Opdrachtfilm van de Groupement des hauts fourneaux et aciéries de Belgique

 

35 mm / kleur (Eastmancolor) Dyaliscope / 12 minuten / 1961

 

Om de film te bekijken, gelieve de paswoord per email vragen naar info@fondshenristorck.be en dan hier klikken

 

Het scenario van deze film schildert in minutieus detail de handelingen uitgevoerd door een ploeg staalarbeiders, meestergasten en ingenieurs bij het beheersen en leiden van de activiteiten der complexe, krachtige machines die de werktuigen van de staalindustrie vormen … De film besluit met een beeld van de belangrijkste verwezenlijkingen en aanwendingsmogelijkheden van het staal … Een ander leidmotief van de film is het boeiende spektakel van de activiteit van de ploegen, solidair in een gevaarlijke opdracht, die volgens strikte voorschriften vervuld wordt. Hun onophoudelijke staat van waakzaamheid, hun prompte reacties, geschraagd door een scherpe blik en snelle beslissingen, dat alles is onontbeerlijk om voortdurend dat fabelachtige instrumentarium te beheersen.

Henri Storck

 

Een film gerealiseerd op voorstel van de Belgische metaalnijverheid om vertoond te worden aan het talrijke publiek van de wereldtentoonstelling te Brussel. Ze moesten dus in de fabrieken doordringen en de plastische elementen belichten van een werk dat bij eerste aanblik voor een leek onbegrijpelijk was … De realisator zag zich heel erg gebonden door het nieuwe filmformaat van de cinemascope. Dat nogal buitenmaatse formaat was in die tijd nog door zo goed als géén professionele filmer in Europa getrotseerd. Overigens gaf de cameraman, André Bac, zijn toestemming slechts op voorwaarde dat de camera geen bewegingen zou maken, nòg een beperking …

Jean Queval, Henri Storck ou la traversée du cinéma, Festival van de Belgische film, november 1976