Nieuw België

Home / Henri Storck / Filmografie / Films alfabetisch / Nieuw België

 

De verkiezingscampagne van Paul Van Zeeland wordt hier in termen van economisch herstel gezien. Trieste beelden van de crisis, verlaten werven en havens, stempelende arbeiders tonen de economische slapte van de jaren dertig.

Een animatiesequentie geeft uitleg over de financiële mechanismen die tot deze situatie hebben geleid, en wat men in de plaats moet stellen om de situatie te verhelpen: de devaluatie. De film, die op de thematiek ervoor/erna gebouwd is, verleent vervolgens ruimte aan het discours van Paul Van Zeeland, die zijn herstelpolitiek ontwikkelt, een herstel dat uitgebeeld wordt door scènes van familiale, speculatieve of industriële welstand. Het is de enige rechtstreeks politieke film van Henri Storck.

 

Realisatie : Henri Storck

Assistenten : Fernand Piette, Marcel Deflandre

Beeld : André Bac

Inserts : uittreksels uit Pathé-Journal (Belgische uitgave)

Montage : Henri Storck

Scenario en tekst : Eric de Haulleville

Stem : Ben Danou

Sonorisatie : Richard Eliot (Ciné-studio’s)

Muziek : André Souris

Productie : C.E.P.

Productieleider : R. G. Le Vaux

 

Opdrachtfilm voor de verkiezingscampagne van Paul Van Zeeland tegen de rexistische leider Léon Degrelle, op vraag van het comité Belgique toujours

 

Nederlandse versie onder de titel Nieuw België, tekst van Marnix Gijsen

 

35 mm / zwart-wit (Gevaert) /26 minuten / 1937

 

Om de film te bekijken, gelieve de paswoord per email vragen naar info@fondshenristorck.be en dan hier klikken

 

De C.E.P. heeft een mooi record gevestigd: in 15 dagen is ze erin geslaagd een film van 700 meter van een uitzonderlijke kwaliteit op te bouwen … De bioscoopuitbaters respecteerden evenwel een gevoel dat iedereen zal delen, en weigerden de film te projecteren, althans vòòr de verkiezingen. Waarom? Om de best denkbare reden: ze willen in de bioscoop niet aan politiek doen.

Krant van 9 april 1937

 

Zij (de prent) vangt aan met te herinneren aan de donkere krisisjaren, wanneer de havens en de nijverheidscentra als het ware stillagen en de werkloosheid vertwijfeling zaaide in zoovele gezinnen. Dan komen – treffende tegenstelling – de beelden van het nieuwe, van het huidige België met zijn overal herboren bedrijvigheid … Eerste-minister Van Zeeland verschijnt in de prent en spreekt, in het Nederlandsch in de eene, in het Fransch in de andere versie, den toeschouwer toe om beroep te doen op zijn gezond verstand en op zijn vertrouwen in de toekomst van ons grondwettelijk land.

Nieuw België heet de film. Geen titel paste beter, omdat geen andere meer dan deze aan de werkelijkheid beantwoordt.

Beeld van verlatenheid tijdens de crisisjaren, Het Laatste Nieuws, 6 april 1937

 

Een korte schets vertelt me méér dan een lang rapport, zei Napoleon. Deze gedachte van de overwinnaar van Austerlitz is uitstekend van toepassing op de film Nieuw België. De film ontvouwt op heldere wijze – dat kan men met recht zeggen – en véél helderder dan de lectuur van een lijvig rapport vol cijfermateriaal zou kunnen, de economische wedergeboorte van het land gedurende deze laatste maanden.

A.B., Le soir