Voor recht en vrijheid te Kortrijk

Home / Henri Storck / Filmografie / Films alfabetisch / Voor recht en vrijheid te Kortrijk

 

Zoals Jean Queval in zijn boek Henri Storck ou la traversée du cinéma schrijft, is het een film over stoeten, koren, concerten en redevoeringen. Het is een historisch krachtig document.

1939 is geen neutrale datum. In deze beelden worden drie niveaus vermengd. Ten eerste, een nationalistische mise-en-scène met de enorme verzameling van mensenmassa, vuisten in de lucht, defilé van gymnasten, immense vaandels. Links, net zoals de andere stelsels, opteert voor de uitbeelding met groot spektakel en het naar buiten brengen van de ideologie. Het was de tijdssfeer voor de ramp. Vervolgens een Vlaamse identiteitseis met de verheerlijking van de bodem, de schoonheid, het Vlaamse volk, zijn geschiedenis, zijn moed, zijn toekomst en de strijd die de Vlaamse kameraden moeten voeren. Ten slotte een socialistische redevoering in syndicale stijl die het evangelie van de broederschap, het recht te mogen werken en eten voorop plaatste. De beelden van Henri Storck geven deze dubbelzinnigheid zeer goed weer: de grote vlaggen met de Vlaamse Leeuw, de nationale gezangen, de sociaal geïnspireerde spandoeken en de krachtige redes, de borden met het symbool van de dag: een vuist die een knots vasthoudt. Onder de voormannen en de redenaars: August Vermeylen, Paul-Henri Spaak, Camille Huysmans, Richard Declerck, G. Balthazar, Hendrik De Man, Arthur Gailly, Pol de Mont, Maurice Naessens.

 

Realisatie : Henri Storck

Beeld : Paul Flon

Toespraken : Jos Coole (senator, voorzitter 11-julicomité), August Vermeylen (eerste rector van de Vlaamsche Universiteit te Gent), Balthazar G. (volksvertegenwoordiger, oud-minister), Arthur Gailly (volksvertegenwoordiger, namens socialistisch Wallonië), Camille Huysmans (volksvertegenwoordiger, burgemeester van Antwerpen)

Geluidsopname : José Lebrun (Melodium-procédé)

Productie : C.E.P.

Opdrachtfilm voor de Belgische Werkliedenpartij. Ter gelegenheid van de socialistische Guldensporenherdenking te Kortrijk – georganiseerd door de dienst Propaganda van de B.W.P. onder leiding van Maurice Naessens

 

Originele Nederlandse versie

 

35 mm / zwart-wit / 13 minuten / 8 en 9 juli 1939