Beiaarden (de)

Home / Henri Storck / Filmografie / Films alfabetisch / Beiaarden (de)

Een zeer klassieke uiteenzetting en ontwikkeling van het onderwerp.

We vertrekken van België, land van Belforten, via de bouw van de klokken, de uitleg over de plaatsing ervan, de samenstelling van een beiaard; we eindigen met concerten en de virtuositeit van de muzikanten die, als fraaie duivels, met de vuisten en de voeten spelen om die zware geluidsmachine aan de gang te brengen.

De commentaar is informatief maar onopvallend, en laat het voorplan aan de welluidende klanken van de grote torenklok en andere klokken. Er zijn mooie acrobatische opnames in de klokkentorens gemaakt en sequenties waarin men dit verrassende mechanisme van hout, touwen en metaal ziet functioneren, bezield door de vigoureuze gebaren van de beiaardiers, die zich druk bewegen als musicerende atleten. Een concert filmen is moeilijk. Hier laat de originaliteit van het instrument de cineast toe buiten de traditionele beelden te treden en zich evenzeer toe te leggen op het lichaam van de muzikant als op het instrument zelf.

 

 

 

Realisatie : Henri Storck

Camera : John Fernhout

Montage : Henri Storck

Commentaar : Eric de Haulleville

Stem : Camille Goemans

Geluid : R. H. Eliot (Ciné-studio’s)

Met de medewerking van de beiaardiers Jef Denyn en Staf Nees uit Mechelen en Géo Clément uit Doornik

Productie : C.E.P.

 

Opdrachtfilm van de Belgisch-Luxemburgse Dienst voor Toerisme (O.B.L.U.T.)

 

Nederlandse versie

Engelse versie onder de titel Bells of Belgium

Zweedse versie onder de titel Klock spelen

 

35 mm / zwart-wit / 13 minuten / 1936

 

Om de film te bekijken, gelieve de paswoord per email vragen naar info@fondshenristorck.be en dan hier klikken

 

Onze Beiaarden … is een heerlijke bladzijde gewijd aan de kunst van Jef Denijn, die men er samen met zijn meest begaafde leerlingen: Staf Nees (Mechelen) en Geo Clement (Doornik), alsmede toondichter Jef Van Hoof, leeraar aan de Mechelsche Beiaardschool, terecht laat in bewonderen.

Propagandafilms over Vlaanderen, Vlaamsche nijverheden en de Vlaamsche Beiaardkunst, De Standaard, 29 maart 1936

 

De Beiaarden (is) een korte, belangwekkende documentaire van de beroemde carillons van Mechelen, Brugge, Antwerpen, Gent, Doornik etc. Men heeft hiervoor de medewerking gezocht van enkele der bekendste Belgische beiaardiers, die de eerwaardige kunst van het klokkenspel in eere houden, metalen stemmen der belforts over heel het Belgische land.

Vier Belgische shorts van Henri Storck, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 november 1937